Vi är Vision 24

Vi hjälper avhoppare

Hela vägen från en första kontakt till en stabil och meningsfull tillvaro. Det är missionen och drivkraften i vårt dagliga arbete. Arbetet vilar på en strukturerad process, en organisation med tydliga roller och ett nära samarbete med externa specialistresurser. Det personliga engagemanget och erfarenheten hos våra medarbetare genomsyrar allt vi gör.

Skydd & säkerhet är alltid grunden

En trygg och säker miljö är en grundförutsättning för det terapeutiska arbetet med klienten. Vi arbetar nära polis och Socialtjänst för att kartlägga hotbild och skyddsbehov. Därefter hittar vi en boendelösning och sätter in lämpliga skyddsinsatser.

Arbetet omfattar alltid tätt samarbete med berörda myndigheter kring skyddsfrågor, där t.ex. ansökan om skyddade personuppgifter och säker postgång initieras omgående.

Högspecialiserad organisation

Att arbeta med avhoppare ställer stora krav på snabbhet, flexibilitet, tillgänglighet, kompetens och säkerhetsfokus. Vår organisation är särskilt utformad för detta. Kontaktpersonerna har den dagliga kontakten med klienterna. De stöttas av samordnare som säkerställer att arbetet bedrivs enligt våra interna processer. Behandlingssamordnaren stöttar samordnarna i behandlingsfrågor och har huvudansvaret för det terapeutiska arbetet med klienterna. Verksamhetssamordnaren, behandlingssamordnaren och verksamhetsansvarig säkerställer tillsammans att allt arbete håller god kvalitet, sker enligt rutin och är rättssäkert.

Det multidisciplinära teamet

Runt klienten finns ett multidisciplinärt team med flertalet specialiteter:

  • Socionomer och socialpedagoger
  • Psykiatriker med särskild inriktning beroende
  • Alkohol- och drogterapeut, KBT, 12-steg
  • Kriminalitetsprogram
  • Traumaterapeut, LI

Vi hjälper avhoppare hela vägen och längre.

Ingen av oss föddes med en tro om att det skulle sluta så här

Gänglivet äter upp oss, vi vill inte det här. Vi har sett nog och vill något annat. Våra drömmar var av annorlunda karaktär.
Resan kommer inte vara enkel men vi lovar att vi gör resan tillsammans med dig, du kommer inte behöva göra det ensam.

Ingen av oss föddes med en tro om att det skulle sluta så här

Gänglivet äter upp oss, vi vill inte det här. Vi har sett nog och vill något annat. Våra drömmar var av annorlunda karaktär.
Resan kommer inte vara enkel men vi lovar att vi gör resan tillsammans med dig, du kommer inte behöva göra det ensam.