stockmark_symbol_white

Hjälper avhoppare inom
24 timmar.

Vi erbjuder skräddarsydda individuella insatser för personer med en kriminell identitet.

Läs mer om hur det fungerar

Fyra faser mot ett nytt liv

Hela vägen från första kontakt till en stabil och meningsfull tillvaro.

Första kontakten

Inleda en relation, etablera förtroende och skapa en allians med klienten.

Akuta fasen

Skapa grundläggande förutsättningar för en långsiktig förändringsprocess.

Stabiliserande fasen

Kring klienten finns ett multidisciplinärt team, fokus på terapeutisk behandling.

Långsiktiga fasen

Fortsatt stöd i att hantera utmaningar som kan skapa oro och stå i vägen för en stabil tillvaro.

Är det dags att hoppa av?

Gänglivet var inget som du förväntade dig. Svikna relationer, konflikter och våld. Det äter upp dig varje dag. Du ser ingen framtid. Fängelse och död är det som finns kvar. Dina känslor äter upp dig inombords.

Är det dags att hoppa av?

Gänglivet var inget som du förväntade dig. Svikna relationer, konflikter och våld. Det äter upp dig varje dag. Du ser ingen framtid. Fängelse och död är det som finns kvar. Dina känslor äter upp dig inombords.

”Vi tror inte på hopplösa fall. Vi har starka bevis på att vem som helst, oavsett vad den personen gjort, kan förändras till en fungerande person.”

Du är inte ensam

Även om just din resa och dina känslor är unika, så finns det många fler som har gått igenom liknande. Steget från tanke till handling kan kännas väldigt stort, men det är värt det. Läs andras historier, vart de kom ifrån och vart de är idag.

Vi hjälper dig. Hela vägen.

Arbetet vilar på en strukturerad process, en organisation med tydliga roller och ett nära samarbete med externa specialistresurser. Det personliga engagemanget och erfarenheten hos våra medarbetare genomsyrar allt vi gör.

Oavsett hur lång resan är, så börjar den alltid med ett steg

Bara du kan ta beslutet att hoppa av. Vi kan hjälpa dig på hela resan därefter.

Oavsett hur lång resan är, så börjar den alltid med ett steg

Bara du kan ta beslutet att hoppa av. Vi kan hjälpa dig på hela resan därefter.